%100 Müşteri Memnuniyetini sağlamak için:

o   İyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşterilerimize sürekli artan kalitede hizmet vermek.

o   Müşterilerimizin kalibrasyon hizmeti taleplerine TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun akredite bir laboratuvar olarak cevap vermek.

o   Bütün faaliyetlerimizde tarafsızlık, gizlilik ve çıkar çatışması ilkelerini temel almak.

o   Yasal zorunluluklara, müşteri beklentilerine, meslek etik ve kurallarına uygun hizmet vermek.

o   Laboratuvar faaliyetlerimizde risk ve fırsatları değerlendirmek ve iyileştirmeler yapmak.

o   Müşterilerimizin talebi doğrultusunda TS EN ISO/IEC 17025 standardına, TÜRKAK politikalarına ve uluslararası dokümanlara uygun uygunluk beyanları sunmak.

o   Etkin bir eğitim ve iletişim ile Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının tüm personel tarafından biliniyor ve uygulanıyor olmasını sağlamak.

o   Üst yönetimin ve tüm personelin katılımı ile Kalite Yönetim Sistemi’ni objektif olarak değerlendirerek, sürekli iyileştirmek.