A- Mühendislik

 • Orta - alçak gerilim elektrik projeleri
 • Endüstriyel sistemler elektrik projeleri
 • Endüstriyel otomatik kontrol sistemleri
 • PLC ve SCADA sistemleri
 • Proses projeleri
 • Mekanik sistem projeleri

B- Üretim

 • Proses parametrelerinin ölçü, kayıt, kontrol cihazları
 • Orta gerilim (12, 24, 36 kV) panoları
 • LV dağıtım panoları
 • Kontrol panoları
 • MCC panoları
 • Kompanzasyon panoları
 • Endüstriyel bilgisayarlar
 • Band kantarları, dozaj bandları
 • Torbalama kantarları
 • Termokupl rezistans termometreler
 • Seviye dedektörleri
 • Mekanik aksamlar

C- Taahhüt

 • Komple fabrika otomasyonu
 • Endüstriyel otomasyon sistemleri
 • PLC ve SCADA sistemleri
 • Hammadde hazırlama tesisleri
 • Çimento fabrikaları otomasyonu
 • Demir-çelik fabrika otomasyonu
 • Yem fabrikaları
 • Gübre fabrikaları
 • Asfalt plantleri
 • Beton santralleri


ELİMKO SİSTEM GRUP PROJE FORMATI

Genel
Her proje için bir proje sorumlusu görevlendirilir. Proje sorumlusu projenin her adımından sorumludur. Proje hazırlığı, mühendislik, satın alınması, üretim, test edilip saha gönderilmesi, montaj işletmeye alma aşamalarından sorumludur.

Proje sorumlusu ekibini organize eder, yönetir. Ekip içinde o projeye uygun gerekli iş disiplinini almış diğer mühendisler ve teknisyenler görevlendirilirler. Amaç maksimum müşteri memnuniyetidir. Proje sorumlusu proje hedeflerine göre planlamasını yapar, projeyi yürütür. Saptanan speklere uygun projenin ilerlemesi sırasında gerekli geri dönüşleri ve ilgili yönlendirmeyi sağlar.

Proje Yönetimi
Proje sorumlusu planlama, organizasyon, işleme koyma, supervizyon, koordinasyon, yönlendirme, kontrol gibi sorumluluklarını kullanarak projenin başarılı gerçekleşmesini sağlar. Projenin gerçekleşme sürecinde, her aşamada gerekli ve sürekli kontroller yapılır.

1. Hizmet verilen alanlar

 • Servis hizmetlerinin tanımı
 • Proje planının geliştirilmesi
 • Proje kontrol sisteminin geliştirilmesi
 • Organizasyon
 • Yapılan kontratın tanımı ve yönetilmesi
 • Proje maliyetlerinin ve bütçesinin tahmini
 • Maliyet kontrol
 • Projenin programlanması ve kontrolü
 • İlerleme raporlarının hazırlanması
 • Taşeronların ve satın alma prosedürünün organize edilmesine yardım

2. Proje program

 • Anahtar program
 • Detay program
 • Mühendislik dokümanları listesi
 • Materyal kontrol listesi
 • Proje maliyeti tahmini
 • Proje bütçesi

3. Proje kontrol
Elimko projenin amacına uygun her adımı kontrol eder. Gerçek performansla beklenilen proje performansını kontrol eder. Sapmaları tespit eder. Proje konularını zamanında ve güncelleyerek takip eder.

4. Proje organizasyonu
Proje yöneticisi, proje ile ilgili oluşturulan ekibi yakınen kontrol ve takip eder. Projenin zamanında ve amaçlara uygun bitirilmesini sağlar.

5. Mühendislik tasarımı
Mühendislik bölümü uygulamanın hazırlanmasından, prosesten ve detay çalışmalardan sorumludur.

6. Satın alma
Başarılı bir proje gerçekleştirmek için projedeki ürünlerin amaca uygun doğru seçimi ve satın alınması çok önemlidir. Ve başarının önemli bir kilometre taşıdır. Elimko hem yurtiçi hem de yurtdışı uzun yıllara dayalı tecrübesi ile satın alma prosesini titizlikle yönetir. Kaliteli ürün satışçıları listesi üzerinden giderek satın alma prosesini profesyonelce yürütür. Satın alınan ürünlerin kalite kontrollerini yapar ve emin bir şekilde sevkiyat işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar.

7. Saha çalışması
Saha çalışmaları belli bir düzen içinde yapılmalıdır. Programlama hayati öneme sahiptir. Gerek maliyetler açısından gerekse işin zamanında ve doğru bitirilmesinde önemli olan saha çalışmalarında Elimko çok önemli bir deneyime sahiptir. Elimko'nun sahada çalışan ekipleri yıllara dayalı bir tecrübeye sahiptir.

 • Tüm montaj çalışmaları
 • Montaj programının hazırlanması
 • İlerleme raporlarının ve program kontrol raporlarının hazırlanması
 • Maliyet analizi
 • İşletmeye alma metodlarının analizi
 • Ekipmanların sağlanması, makina parkının kurulması ve işgücünün planlanması
 • Malzeme kontrol
 • Tüm çalışmalara süpervizörlük
 • Saha testleri ve işletmeye alma testleri

Elimko'nun yıllara dayalı deneyimleri ve deneyimli kadroları ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilir.

İşletmeye alma desteği
Elimko'nun işletmeye alma hizmetleri, işletmeye alma test çalışmalarını, mühendislik danışmanlığını, kullanılan makinaların ve ekipmanların üreticileri ile iyi diyaloglar içinde olarak maksimum performansı sağlamayı kapsar.

Elimko'nun deneyimli kadroları, müşterilerin deneyimli kadroları ile işbirliği içinde çalışarak maksimum verimi sağlarlar.