Bu konu ile ilgili hazırlamış olduğunuz notlar Elimko Genel Kataloğu Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır. Lütfen bu bölümümüzü okuyunuz.

Termokuplların termoelektrik-fiziksel özellikleri nedeniyle, cihaz klemensine bağlandıkları noktanın sıcaklığına oranlı, eksik mV değeri üretirler. Cihaz içinde ortam sıcaklık kompanzasyon devresi, ortam sıcaklığına oranlı mV değeri üreterek, termokuplun klemense bağlandığı noktada bu değeri termokupl uçlarına ilave eder. Bu şekilde termokuplun özellikleri nedeniyle oluşan hata giderilmiş olur. Termokupl girişli elektronik cihazların ortam sıcaklığını kompanse eden bu devre “ortam sıcaklık kompansatör”ü olarak anılır.

İki farklı metal veya ametalin uçlarını kaynak yapıp, diğer uçlarını açık bırakınız. Kaynak ucu (sıcak nokta) T2 sıcaklığında, diğer açık uç (soğuk nokta) T1 sıcaklığında olsun. Bu durumda açık uçlara (soğuk nokta) bağlayacağımız mV metrede belli bir düzeyde sapma olur ve mV değeri ölçülür. Sıcak nokta (T2) ile soğuk nokta (T1) arasındaki sıcaklık farkına oranlı metallerin termoelektriksel özellikleri nedeniyle bir elektron akımı oluşur ve soğuk uçta bir potansiyel farkı meydana gelir.

Termokupl ile örneğin bir fırının T2 sıcaklığını ölçmek istiyorsak, bu durumda T1 sıcaklığı değiştiği oranda soğuk noktada ölçülen mV değeri değişecektir. Bu değerin komponse edilmesi gerekir. mV sıcaklık tablolarında sıcaklıklar karşısındaki mV değerleri soğuk nokta 0°C de tutulduğu anda ölçülen mV değeridir. Elektronik cihaza klemensler noktasında bağlanan termokuplun bu noktadaki sıcaklığa karşılık gelen mV değeri, termokuplun soğuk noktasına otomatik olarak ilave edilir. Bu düzeltmeye ortam sıcaklık kompanzasyonu denir. 

Bu konu ile ilgili olarak;

www.elimko.com.tr  Ürün katalogları Genel Katalog Termokupl Termokupl ile ilgili bilgiler  bölümünde verilen bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Basınç formülü ;

P = h.g

P= basınç

h= yükseklik

g = sıvının özel ağırlığı

Bu formülde yükseklik (seviyeyi) çekersek;

h = p/g

Seviyesi ölçülecek tankın altına yerleştirilen basınç transmitteri ile basınç ölçülür, sıvının özgül ağırlığına bölünür, seviye bulunur. Su seviye ölçümleri kolaydır. Su için g=1’dir. Bu durumda h=p dir. Ancak belli özgül ağırlığı olan sıvılarda formül şu şekilde değerlendirilmelidir.

P= h.g(T)

Bu durumda sıcaklık kompanzasyonu gerekecektir.

İlgili personelin isim ve soyadını biliyorsanız, şirketimiz e-mail adres şablonu aşağıdaki gibidir.

isim.soyadı@elimko.com.tr
(isim ve soyadı arasına nokta konulacaktır)


Eğer genel anlamı ile kullanmak isterseniz, elimko@elimko.com.tr adresinden Elimko’ya erişebilirsiniz.

Telefonla veya e-mail olarak bulunduğunuz şehir, bölgeyi bildirirseniz, yetkili bayilerimizin isim ve adresleri sizlere bildirilecektir.

Şirketimiz 1980 yılından itibaren eğitime gereken önemi vermiş ve endüstriyel kuruluşlarımıza, konumuzla ilgili eğitim kurumları öğrencilerine yönelik otomatik kontrol seminerleri organize etmiştir. Çok sayıda mühendis, teknisyen ve diğer teknik elemanlar bu seminerlere katılmışlardır. Elektrik mühendisleri, Makine mühendisleri odaları ile seminerler organize edilmektedir. Zaman zaman Sanayi Odaları ile de seminerler yapılmaktadır. Ankara’da yerleşik Biltek Eğitim firması ile yılda iki kez Sonbahar ve İlkbaharda Ankara’da 5 günlük Otomatik Kontrol seminerleri yapılmaktadır. Belli dönemlerde çeşitli üniversitelerde otomatik kontrol bölüm öğrencilerine de bu seminerler verilmiştir.

Seminer talebine bağlı olarak 4 günlük ve 2 günlük paket programlarımız mevcuttur. Seminerlerimizde teknik konular, pratik şekilde anlatılmakta, kurulduğumuz yıllardan itibaren bizlere sorulan sorulara baz teşkil eden konulara öncelik verilmektedir. Ayrıca seminer süresi içinde bazı cihazlar ve sensörler ile deneyler yapılabilmektedir.

Bu seminerlerimize katılmak isterseniz lütfen Elimko ile temas kurunuz. Bulunduğunuz bölgeye en yakın şehirde yapılacak seminerlerimizin tarihleri sizlere bildirilecektir.

Bu seminerlerde otomatik kontrol formları, PID parametrelerinin ayarlanması, temek teknik özelliklerin anlamları, Termokupl, Rezistans Termometre nedir? Nasıl kullanılır? Sıcaklık, basınç, seviye, ağırlık, debi nasıl ölçülür, ölçme teknikleri, band kantarları, dozaj bandları diğer ağırlık ölçü ekipmanları, PLC, DCS farkları gibi konulara yer verilmektedir.

Termokupl ve Rezistans Termometrelerin ömrü “DOĞRU SEÇİM” ve “PROSES ŞARTLARI”na bağlıdır.

 • Termokupl ve Rezistans Termometrelerin ömürleri prosesten prosese değişir.
 • Önemli olan “DOĞRU SEÇİM” yapmaktır.
 • Termokupl ve Rezistans Termometreler hem basit, hem de bir o kadar seçim detayları nedeniyle kolay olmayan sensörlerdir. Uygulamalarında ve seçimlerinde bir çok detay vardır. Bu detaylar göz önüne alınmalıdır.
 • Doğru seçim yapılmış olmasına rağmen, proses şartlarına bağlı olarak, aynı proses, ama farklı fabrikalarda ömürleri farklı olabilir.
 • Termokupl ve Rezistans Termometre seçerken geçmiş tecrübelerimiz altın değerindedir.
 • Teknik litaratürde yer alan seçim kriterlerine mutlaka dikkat edilmelidir.
 • Ortalama çalışma sıcaklığı, maksimum çalışma sıcaklığı, prosesin sürekli olması veya prosesin zaman zaman kullanılması, çalışma şartlarında veya ortamda oluşan değişiklikler termokuplların, Rezistans Termometrelerin ömrüne etki eder.
 • Belli proseslerde ortalama dayanma süreleri telafuz edilmekle birlikte küçük değişiklikler bile Termokuplların, Rezistans Termometrelerin ömrünü kısaltabilir veya uzatabilir.
 • Koruyucu kılıflar, eleman teli çapı, eleman telinin cinsi, kullanılan Rezistans Termometre elemanı, dalma boyu, ortamda oluşan gazlar, “DOĞRU SEÇİM” aşamasında  hayati öneme sahiptir.
 • Önemli olan kullanıcının çalışma şartlarını tam olarak vermesi ve üreticinin de tecrübesini kullanarak doğru termokuplu veya Rezistans Termometreyi önermesi gerekir.
 • Asıl olan kullanıcının ve üreticinin ortak bir paydada buluşarak çalışma şartlarını ve Termokupl, Rezistans Termometre ömrünü devamlı irdelemesi gerekir.
 • En ekonomik ve en uzun ömürlü termokuplu veya Rezistans Termometreyi seçmek “DOĞRU SEÇİM”le birebir ilgilidir.

Bu nedenle Termokupl ve Rezistans Termometrelere tam bir ömür biçmek mümkün değildir.

Termokupl ve Rezistans Termometrelere “GARANTİ”  verilmez. Dünyanın hiçbir üreticisi Termokupl ve Rezistans Termometrelerine “GARANTİ” vermemektedir.

 • Termokupl ve Rezistans Termometrelere garanti verilmemektedir. Sadece “DOĞRU SEÇİM” doğrultusunda üretim hatası yapılmamalıdır.
 • Üretici, kullanıcının istekleri karşılığında doğru üretim yapmakla yükümlüdür.
 • Satın alınan sensöre, prosese monte edilmeden önce, gözle veya bir takım test ekipmanları ile incelemeler yapılır.
 • Kullanıcı, satın aldığı Termokupl veya Rezistans Termometrenin imalatında kullanılan malzemeler ile ilgili sertifikalar, üretim belgeleri isteme hakkına sahiptir.
 • Koruyucu kılıf, eleman teli, Rezistans Termometre elemanı, izalatör gibi malzemeler için temin edilen firma belgeleri, sertifikaları talep üzerine üretici firma tarafından incelenmek üzere kullanıcıya sunulur.
 • Üretici ve kullanıcı arasındaki GÜVEN ön plandadır.
 • Dürüst üretici imalat hatalarına karşı kullanıcıya gerekli teminatı verir.

Ancak Termokupl veya Rezistans Termometrenin doğasından dolayı “GARANTİLİ” satış tanımı bu alanda kullanılmamaktadır.