Endüstride Otomatik Kontrol ve Ölçme Teknikleri Semineri 2018

Şirketimiz 1980 yılından beri endüstriyel kuruluşlarımıza "Otomatik Kontrol" konusunda seminerler 

vermektedir. Kuruluşlarınızdaki yetkili teknik elemanlar bu seminerlerden önemli ölçüde yararlandıklarını 

belirtmektedirler. Son yıllarda eğitim konusunda uzman kuruluş BİL-TEK ile işbirliği halinde bu seminerler 

devam etmektedir. 

BİL-TEK' in organize etmiş olduğu seminer, 19 - 23 Kasım 2018 tarihlerinde BİL-TEK Seminer 

Salonu' nda yapılacak ve ELİMKO tarafından verilecektir.

 

Bu seminerde;

 

1. Otomatik  Kontrol  Formları  (On-Off, Oransal, Oransal+İntegral+Türevsel, Zaman Oransal Kontrol Formları),

2. Termokupl - Rezistans Termometre Uygulamaları,

3. Mikroişlemci Donanımlı Cihazlar,

4. ISO 9000 Konusunda Uygulanacak  Kalibrasyon Yöntemleri  ve Bu Alanda Kullanılan Cihazlar,

5. PLC-DCS Sistemleri Mukayeseleri,

6. Sıcaklık, Basınç, Seviye, Hız, Debi, Ağırlık, Gaz Analizi v.b. gibi Proses Parametrelerinin Ölçü, Kayıt, Kontrol Yöntemleri,

7. Komple Otomatik Kontrol Sistemlerine Örnek Uygulamalar

 

konularında pratik - teorik olarak yaklaşımlar yapılacaktır.